Strona główna » Oferta » Zawiesia » Zawiesia pasowe

Zawiesia pasowe

Z pętlami

Zawiesia pasowe z pętlami Zp wg DIN 61360 En 1492-1 pr, spełniają wymagania PN-92/M-84720 System znakowania zgodnie z Normami Europejskimi.

  • oznakowanie barwne: każdemu kolorowi odpowiada określone DOR
  • system kreskowy: ilość linii nośność (t)
  • każde zawiesie posiada identyfikator (etykietę)

O obwodzie zamkniętym

Zawiesia pasowe o obwodzie zamkniętym ZPOz wykonane są z pasów poliestrowych, poliamidowych lub polipropylenowych; współczynnik bezpieczeństwa - 7. Spełniają wymagania PN-92/M-84720.

  • Najlepiej używać przy podnoszeniu z jednoczesnym obwiązywaniem ładunku
  • najprostsza konstrukcja
  • najniższe ceny
  • równomiernie rozłożony ciężar

Podwieszające

Zawiesia pasowe podwieszające ZPP spełniają wymagania PN-92/M-84720 współczynnik bezpieczeństwa pasów - 7, a dla nośnych elemen-tów metalowych - 4 Szczegółnie przydatne gdy jesteśmy ograniczeni wysokością podnoszenia

  • ogniwo DH 200 pozwala podnosić ładunki z jednoczesnym ich obwiązywaniem
  • minimalne wydłużenie pod wpływem obciążenia

guest

Copyright © KOOL 2016