Polityka jakości

Głównym celem działalności KOOL jest sprzedaż, dystrybucja oraz doradztwo techniczne w zakresie łożysk, klei przemysłowych, uszczelnień, pasów, zawiesi oraz innych artykułów komplementarnych oczekiwanych i wymaganych przez KLIENTÓW.

Od początku funkcjonowania Spółki meritum działalności jest postrzeganie Nas przez KLIENTÓW jako firmy o wysokim poziomie rzetelności, wiarygodności, wszechstronności i kompetentności. Współpraca oparta na tych wartościach pozwala wypracować pozycję partnera kluczowego skorelowaną z zadowoleniem KLIENTA i warunkuje naszą ekonomiczną rentowność i rozwój.

Wysoki poziom działań wspomaganych informatycznie i bogata oferta handlowa artykułów renomowanych producentów ukierunkowuje organizację na osiąganie poniższych celów uwzględniających interes właścicieli, zatrudnionych pracowników, pracujących w naszym imieniu a także dostawców. Nasza wizja istotnej pozycji na rynku wymaga od nas stałego doskonalenia jakości zarządzania i przestrzegania przepisów prawa. Dlatego zasady określone w niniejszej polityce są obowiązujące dla wszystkich pracowników.

Zamierzamy to osiągnąć poprzez:

  • terminową i kompleksową obsługę KLIENTA obejmującą produkty i usługi,
  • zarządzanie i ciągłe doskonalenie procesów wewnętrznych organizacji,
  • utrzymywanie dobrych relacji z naszymi KLIENTAMI i ich stałą poprawę uwarunkowaną możliwościami,
  • identyfikowanie i w miarę posiadanych zasobów, wdrażanie optymalnych zmian organizacyjnych i zarządzanie posiadaną infrastrukturą,
  • bieżącą ocenę dostawców i poszukiwanie nowych dla skutecznego zaspokajania potrzeb firmy i KLIENTÓW,
  • zwiększenie udziału w rynku - pozyskanie nowych KLIENTÓW,
  • podnoszenie kompetencji pracowników zgodne z celem i kierunkiem funkcjonowania Sółki.

Gwarancją realizacji powyższych zadań jakościowych jest stałe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001.


guest

Copyright © KOOL 2016