Job


CV z listem motywacyjnym prosimy kierować na adres: biuro@kool.com.pl

Gwarantujemy, że wszelkie otrzymane przez nas dane są przetwarzane tylko na potrzeby rekrutacyjne firmy KOOL. Wszystkie dane są chronione przed dostępem niepowołanych osób spoza działu HR.