Zapytania ofertowe

KOOL JURKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu pn. „Granty na usługi doradcze dla MSP z obszaru Legnicko- Głogowskiego”.
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji pod linkiem:
zapytania_ofertowe.pdf

Dodaj komentarz